Intocht Sinterklaas Gemeente Utrecht

Sinterklaas intocht gemeente Utrecht

Voor Stichting Stadsontspanning Utrecht (SSOU) en de gemeente Utrecht organiseert Greenhives de intocht van Sinterklaas voor de stad Utrecht. Met 35.000 bezoekers is dit het grootste publieksevenement van Utrecht. Elk jaar wordt de intocht georganiseerd door een groep van 30 vrijwilligers verdeeld over diverse commissies en een klein kernteam. Het streven is om de intocht voor alle inwoners van Utrecht te organiseren, dus ook voor groepen die weinig met cultuur in aanraking komen. Er is dan ook afgelopen jaar flink ingezet op sociale duurzaamheid en inclusiviteit.

Projectmanagement

Greenhives is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement van de intocht, het aansturen van de groep vrijwilligers en producenten op de verschillende locaties en het inbedden van (sociale) duurzaamheid tijdens dit evenement.

Advies (sociale) duurzaamheid

We hebben een aantal brainstormsessies gehad om zo te achterhalen wat voor het team, het bestuur en de intocht belangrijk is. Daaruit is een duurzaam manifest gekomen dat Greenhives geschreven heeft, om voor iedereen een handvat te bieden waar de intocht voor staat en waar iedereen op terug kan vallen bij de organisatie van het evenement.

Implementatie

Naar aanleiding van het duurzaam manifest gaan we met elke commissie aan de slag om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de intocht op elk onderdeel duurzamer en socialer te maken. Daarnaast zijn twee maatschappelijke projecten opgestart met een aantal Voedselbanken en een school om kinderen naar de intocht te krijgen.

Communicatie

Greenhives heeft een communicatieplan opgesteld om met name sociale duurzaamheid en inclusiviteit goed naar voren te laten komen en te laten zien dat de Intocht van Sinterklaas veel meer is dan de Pieten discussie. Juist de positieve en sociale kant van de intocht wordt hierin belicht.

Fondsen en subsidies

Wij vragen voor de intocht alle benodigde subsidies bij de gemeente en diverse fondsen aan en doen achteraf ook de financiële verantwoording. Daarnaast bewaken we voor het evenement alle budgetten.