Duurzame duik

Duurzame duik gemeenten

De Duurzame Duik is ontwikkeld door Greenhives. Het is een engagement programma voor bedrijven, gemeentes en instellingen, dat ingezet kan worden voor het creëren van draagvlak voor duurzaamheid binnen de eigen organisatie en het creëren van gedragsverandering gericht op duurzaam gedrag. De Duurzame Duik kan een dag, week, maand of in een doorlopende vorm ingezet worden.

Duurzame week voor bewoners en bedrijven in de stad

Als gemeente kun je de Duurzame Duik inzetten om bijv. een duurzame week te organiseren. We zetten dan allerlei activiteiten op voor verschillende doelgroepen, met als doel gedragsverandering creëren gericht op duurzaam gedrag. Te denken valt aan innovatie chalenges, forums, workshops, filmavonden, inspiratiesessies, informatieavonden, programma’s op basisscholen etc. Thema’s kunnen zijn: aardgasvrij wonen, participatie, voedsel, afval, energie, evenementen. Een tijdspanne van een week geeft de mogelijkheid om op verschillende momenten, verschillende doelgroepen aan te spreken. Zo kunnen we voor en door jongeren een programma opzetten, het mkb en de grote bedrijven in de regio aanspreken en woningeigenaren, vve’s, horeca en bewoners met verschillende achtergronden en interesses betrekken overdag, maar ook in de avond en in het weekend.

Communicatie

Om zo’n duurzame week voor de gemeente aantrekkelijk te maken is het zaak om zoveel mogelijk partijen binnen de gemeente aan te laten haken. Dat doen we middels een fris en professioneel communicatieplan

Duurzame Duik voor medewerkers gemeente

Gemeentes zijn hard bezig om bijv. certificaten te halen op de CO2 prestatieladder. Er worden dan diverse maatregelen genomen om tot een CO2-reductie te komen. Om alle medewerkers aan te laten haken en te begrijpen wat er speelt is de Duurzame Duik uitermate geschikt. Zo gaat het vaak over energielabels voor kantoren, inkoop groene stroom, reductie of verduurzaming verpakkingsmateriaal, efficient inkopen, mobiliteit medewerkers. Vaak zijn dit abstracte begrippen voor de meeste medewerkers. Met de Duurzame Duik maken we deze maatregelen echt en gaan ze leven onder alle medewerkers. Zo kunnen we bijv. een bandenspannings middag organiseren, een wedstrijd uitzetten om zuinig rijden te bevorderen, een workshop CO2-bewustzijn bij medewerkers geven, een fietsplan opzetten, maar denk ook aan een vegetarische kookworkshop in de kantine, een planten markt met luchtzuiverende planten of een kledingruilbeurs om het bewustzijn in het algemeen te bevorderen.

Communicatie

We ontwikkelen een interne communicatiecampagne om de Duurzame Duik kracht bij te zetten en ondersteuning te geven al dan niet samen met de communicatieprofessionals van de gemeente zelf. We zetten met deze campagne de medewerkers op een frisse professionele manier, met de inzet van diverse communicatiemiddelen, aan het denken en vervolgens in actie.duurzame duik gemeenten greenhives